Edukacijsko rehabilitacijski centar "DUGA" Novi Travnik

Svako dijete je dijete.

Polazeći od osnovnih prava djeteta: pravo na život u obitelji, prava na ljubav – da voli i da bude voljeno, i prava na život u socijalnoj sredini, listopada 1997.godine osnovan je Dnevni centar za djecu s teškoćama u razvoju Novi Travnik, kao jedan od prva tri pilot projekta u Federaciji BiH financiran od Norveške narodne pomoći – NPA.

Dnevni centar je osnovan sa ciljem pružanja socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju na stupnju umjerene, teže i teške mentalne retardacije uz pridružene smetnje, koja žive kod roditelja a zbog razvojnih poteškoća ne mogu se obrazovati u redovitim školama niti po specijalnom programu. Organizacijski je bio vezan za Centar za socijalni rad Novi Travnik. Radio je u iznajmljenoj privatnoj kući.

U takvoj kući, prostorno nefunkcionalnoj i sa ograničenim kapacitetom, bile su ograničene mogućnosti edukacijsko – rehabilitacijskih aktivnosti.

Neadekvatni uvjeti rada i povećanje broja novopristigle djece iz Novog Travnika i susjednih općina, nalagali su potrebu traženja boljega rješenja koje bi omogućilo polaznicima Centra da uz sistematski psihomotorni razvoj postignu što veći stupanj samostalnosti.

Uz suglasnost Osnovne škole Novi Travnik, Općina Novi Travnik je bez naknade dodijelila 2.500 m² školskog okoliša za potrebe izgradnje Dnevnog centra.

Temelji novog objekta stavljeni su 03.10.2000.godine. Izgradjen je i opremljen večinskim dijelom karitativne organizacije Malteser iz Njemačke, sredstvima Federacije BiH i učešća domaćih privrednika Novog Travnika i Viteza.

Objekt je arhitektonski prilagodjen psiho-fizičkim poteškoćama i potrebama djece i mladih.

Kapacitet objekta je 980 m² zatvorenog prostora i 1520 m² otvorenog, dvorišnog prostora i športskih terena.

Kao jedina javna ustanova za djecu s poteškoćama u razvoju na Kantonu Središnja Bosna, Centar je morao tražiti rješenje za djecu i mladež iz udaljenih općina kao i ruralnih sredina.

Da bi se udovoljilo raznovrsnim i specifičnim potrebama djece i mladih iz širega područja Kantona Središnja Bosna, 2005.godine, otvoren je tjedni i mjesećni stacionarni smještaj.

Stacionar pruža i mogućnosti prihvata djece u hitnim slučajevima.

Stoga je Dnevni centar preregistriran u Centar za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju «Duga» Novi Travnik, i pruža odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb, dnevni, poludnevni, produženi i stacionarni boravak.

Pri Centru «Duga» radi Tim za opservaciju i dijagnostiku.

Djelatnici prvenstveno pružaju djeci ljubav i sigurnost.